§1. Postanowienia ogólne

Właścicielem dostępów do płatnych e-booków jest:

  • Everest Web Solutions Julian Wrona
  • Niepodległości 746/1
  • 81-840 Sopot

§2. Składanie zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie przez stronę internetową (https://learncryptocenter.com/knowhow-p2/). Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych w formularzu na stronie: adresu e-mail.

Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

§3. Warunki sprzedaży

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich w kwotach netto i brutto (zawierających podatek VAT). Cena podana przy Ebooku w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego jest wiążąca. Everest Web Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Ebooka. Kupujący może zażyczyć sobie fakturę VAT potwierdzającą zakup. W tym celu powinien skontaktować się mailowo poprzez adres: [email protected]. Płatność za Ebook odbywa się z góry za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24. W przypadku nieuregulowania płatności, zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji.

§4. Realizacja zamówień

Bezpośrednio po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającą wpłatę. W przeciągu 15 minut od potwierdzenia płatności Kupujący otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której znajdować się będzie odnośnik do strony, z której będzie mógł odczytać Ebooka.
Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Everest Web Solutions poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia. W
przypadku dokonania płatności za Ebook, Everest Web Solutions dokona zwrotu wpłaconych środków.

§5. Odstąpienie od umowy

Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy zakupu, ze względu fakt, iż dostęp do Ebooka udzielany jest automatycznie, zaraz po dokonaniu płatności.

§6. Reklamacje

Kupujący może zgłosić reklamację do Everest Web Solutions, jeśli dostęp do strony https://learncryptocenter.com/knowhow-p2-paid/ będzie ograniczony w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej. Everest Web Solutions ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§7. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2021 roku. Everest Web Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od daty ich ogłoszenia i dotyczyć będą wyłącznie zamówień złożonych po tym czasie.